Izvorište „Bukovičko vrelo“ se nalazi kako sam naziv kaže u bukovoj prašumi koja pripada nacionalnom parku Biogradska gora. Riječ je o jednoj od poslednje dvije prašume u Evropi smještenoj na planini Bjelasica u Crnoj Gori. Jačina izvora je oko 100L/s.

Voda sa izvora „Bukovičko vrelo“ koja se flašira pod brandom „SUZA“ za crnogorsko tržište je izuzetnog kvaliteta i sa najnižim sadržajem Na na prostoru ne samo Crne Gore već  čitavog regiona.

Sami izvor kreira rječicu u čijem se donjem slivu nalazi mali ribnjak pastrmke. Opšte je poznato da pastrmke egzistiraju samo u vodama koje su izuzetnog kvaliteta i bogate kiseonikom, tako da su pastrmke poznate i kao prirodni indikatori kvaliteta vode. Rječica koju kreira izvor je pritoka Tare, najljepše rijeke u Evropi sa nadimkom SUZA EVROPE.

Voda se prije punjenja mehanički i mikrobiološki filtrira, kroz filtere poroznosti 3,0µm ; 1,0µm; i 0,2µm.

Specifičan postupak flaširanja omogućava održavanje prirodnog sastava vode, bez ikakvih izmena sve do trenutka potrošnje. Možemo reći da „SUZA“ voda pravo sa izvora dolazi do potrošača.

"SUZA" je oligomineralna (slabomineralna) voda koja sadrži malu količinu rastvorenih mineralnih materija koje ne opterećuju organizam (suvi ostatak na 180°C iznosi 145 mg/l). Poznato je da su u slabomineralizovanim vodama hemijski elementi mnogo aktivniji jer se nalaze u potpuno disociranom stanju, tako da ih organizam lakše apsorbuje. Ono što ovu vodu čini posebnom u odnosu na druge je:

  • Izuzetno nizak sadržaj natrijuma 0,66 mg/l, te se kao takva preporučuje osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima i problemima sa povišenim krvnim pritiskom
 

 

 

1 litar sadrži:                    (mg/l)

Na                                       0,66

K                                               0,32

Ca                                           38,00

Mg                                            4,86

HCO3                                   128,10

Nitrati NO3                              1,00

Sulfati SO4                           15,38

Hloridi Cl                                 5,50

Suvi ostatak na 180 C     145,00

pH vrijednost                        7,49

 

 

         

O NAMA | O VODI | PROIZVODI | GALERIJA | KONTAKTI
Copyright © WATER GROUP design by: promotive.me